company logo


HEIKKI SAVOLAINEN JA BOSNIAN ÄÄNIARKEOLOGISET TUTKIMUKSET

Bosnian pyramideilla on suoritettu tutkimuksia lukemattomien ihmisten toimesta. Nämä ihmiset ovat saapuneet paikalle eri puolilta maailmaa ja he ovat edustaneet omien alojensa huippuosaamista. Yksi heistä on Emma-palkittu äänittäjä ja musiikkituottaja Heikki Savolainen. Hän toteaa että paikalla suoritetut ääniarkeologiset tutkimukset paljastivat äänen fysiikkaan liittyviä ilmiöitä joiden pitäisi olla mahdottomia laitteiston taltioinnin kannalta.

Savolainen kertoo seuranneensa Bosnian pyramideihin liittyvää ilmiötä vuodesta 2005 lähtien. "Aihe herätti huomioni koska tuntui uskomattomalta että Bosniasta olisi löydetty pyramideja ja joista kaksi olisi suurempia kuin Kheopsin pyramidi". Hän sanoo törmänneensä vuonna 2010 internetissä artikkeliin jonka mukaan professori Paolo Debertolis Triesten yliopistosta oli käynyt tutkimassa Bosnian pyramidien ultraääniin liittyviä ilmiöitä. Savolainen sanoo äänittäjänä ihmetelleensä että mistäköhän tässä nyt on kysymys ja päätti tiedustella asiaa prof. Debertolisilta. Savolainen kertoo ehdottaneensa myös miten tutkimuksessa voitaisiin edetä pidemmälle koska ultraääniä oli hänen tutkimuksessaan havaittu melko "alkukantaisella" laitteistolla. Savolainen kertoo saaneensa tämän jälkeen kutsun Bosniaan ja lentoliput tulivat muutaman viikon päästä ensimmäiselle retkelleen Visokoon, Bosniaan.

Heikki Savolainen kuvailee olevansa hyvin skeptinen luonne ja pitävänsä jalat yleensä maassa. Hän kertoo saapuneensa paikalle huipputason äänityslaitteiston kanssa jotta ääniin liittyvät väitteet voitaisiin luotettavasti todentaa. Bosnian pyramideihin oli liittynyt jo useamman vuoden ajan väitteitä elektromagneettisista säteistä. Nyt asia oli mahdollista edelleen todistaa mittausten avulla.

Savolainen kertoo olleensa hyvin vaikuttunut pyramidien kokoluokasta ja siitä että niitä olikin yhden sijasta useampi. Hänen oma mielipiteensä on että pyramidit ovat selkeästi jonkun älyllisen tekemiä ja suunnittelemia, eivät pelkästään luonnon muodostamia. Tämä selvisi hänelle heti ensimmäisen tutkimuspäivän aikana mm. keskusteluissa paikallisten geologien ja tutkijoiden kanssa. Rakennelmat näyttävät erittäin vanhoilta ja siihen viittaisi jo yksistään se että ne ovat noin puolitoista metriä paksun maasedimenttikerroksen alla.

Pyramidien rakennusaika ajoitetaan tällä hetkellä viimeisimmän jääkauden loppuvaiheille. Yleisesti pidetään mahdottomana että yli 10.000 vuotta sitten eläneet "metsästäjä-keräilijät" olisivat voineet rakentaa jättimäiset rakennelmat alkeellisilla työkaluillaan. Savolaisen mukaan suurin ongelma onkin siinä että nykytutkimus ei voi hyväksyä tai edes analysoida Bosnian pyramidien tutkittua ikää. Ikäajoitus on vastoin vallitsevaa käsitystä varhaishistorian kulusta ja tämän vuoksi tuloksia ei haluta jostain syystä edes analysoida. Pyramideilta löydetyille orgaanisille näytteille on suoritettu radiohiiliajoitus useammassa maassa ja tulosten mukaan rakennusajat sijoittuvat 12.000-25.000 vuoden päähän. Tässä mennään siis ajassa jo niin kauas että on vaikea hahmottaa mitä se ylipäänsä tarkoittaa ihmisen historiassa ja mitä kaikkea on sinä aikana tapahtunut esim. geologisesti ja ilmastollisesti.

Pyramidien lähellä olevista tunneleista (Ravne Labyrintti) on löydetty useita 2000-4000 kg painoisia keraamisia megaliittikiviä. Hiljattain labyrintistä löydetty painavin megaliitti painoi jopa useita kymmeniä tonneja. Nämä kivipaadet ovat osin magneettisia ja jollain tasoilla ne näyttävät säteilevän elektromagneettisuutta ja ultraääniä jotka ovat havaittavissa mittalaitteilla. Kivipaasien on todettu sisältävän kvartsihiukkasia ja ne sijaitsevat alla kulkevien vesisuonien risteyskohdissa. Labyrintin tunnelit on myös ikäajoitettu ajalle jolloin niiden rakentaminen ei pitänyt olla mahdollista. Tunnelit ovat muodoltaan ovaaleja ja tämä itsekannattava rakenne on pitänyt ne ehjänä meidän päiviin asti. Osa tunneleista oli löydettäessään täynnä maa-ainesta, jota nyt kaivetaan pois vapaaehtoisten toimesta ja osa sivukäytävistä oli tukittu kivistä rakennetuilla väliseinillä. Osa tunneliverkostosta on suorakulmion muotoon kaivettuja vesikäytäviä.

Tunneleissa ja pyramideilla mitatut ultraäänet ovat ihmiskorvan ulottumattomissa mutta nykytekniikalla on mahdollista laskea matemaattisesti äänien tasoa ihmiselle sopivaksi jolloin ääniä voidaan kuunnella. Äänittäjän/analysoijan tulee todentaa myös äänityslaitteista ja akustiikasta muodostuvat äänet ja digitaalivirheet, jotta ei vahingossa mitata laitteistosta aiheutuvaa ääntä. Tämä on tärkeää jotta voidaan todentaa mitkä äänet ja data tulevat ulkopuolelta ja mitkä tallennuslaitteista. Mittauksissa hyödynnettiin myös vedenalaisia hydrofoneja ja elektromagneettisia 3d-sensoreja synkronissa. Tunneleista mitattujen infraäänien lähde vaikutti olevan pääasiassa megaliittikivissä ja vesikanavissa. Miten megaliitit ja maaperä tuottavat kyseiset äänet ja sähkömagneettisen värähtelyn, on vielä epäselvää.

Myös pyramidien huipuilta on taltioitu ultraääntä, infraääntä ja sähkömagneettisia aaltoja. Savolainen kertoo löytäneensä näistä äänityksistä toistuvia kuvioita jotka muodostuivat yleensä kolmesta oktaavin välein esiintyneistä ultraäänipiikeistä sekä sähkömagnetismin koherenssista. Tulos oli todella yllättävä ja asiaa on myöhemmin tutkittu myös Uppsalan yliopistossa. Tulokset julkaistiin 2012 Bosnian tieteellisessä konferensissa. Tieteellistä lähtökohtaa näillekään äänille ei ole.

Lähde: Yle.fi

Ravne tunneli, K2-megaliitti. 2015

Ravne tunneli, viimeisin löydetty vesikanava. 2015

Ravne tunneli, GPR. 2012

Maatutkalla tunneliverkostosta löytämämme "struktuuri". Kaivauksissa ei löytynyt mitään.. sanovat. 2012

Mittauksia Ravne tunnelissa 2011.

Ravne tunneli, GPR. 2011

Mittauksia 2011